Afskær og restprodukter i plast

Vi opkøber næsten alt sorteret afskær i plast samt restprodukter i plast. Det kan være afskær fra den plastforarbejdende industri og restprodukter i plast fra industri og detailhandel, som af en eller anden grund er fejlproducerede, kasserede, eller ikke brugelige af andre årsager. Typisk laves der en aftale om, at vi opkøber den pågældende virksomheds plastspild. Der aftales, hvilke plasttyper aftalen omhandler, og hvordan aftalen logistikmæssigt håndteres. Efterfølgende oparbejder vi plasten til en ny plastråvare baseret på genanvendt plast.