Miljø

Miljøet spares for 2,4 kilo CO2 udslip for hvert kilo plast, der genanvendes i stedet 
for at blive brændt, så derfor skal mere plast nu genanvendes!

I Danmark har vi traditionelt brændt meget af vores plast på vores forbrændingsanlæg. Lige nu er der fra flere sider et ønske om at forbrænde mindre og genanvende mere. En anden og stor del af vores plastspild/affald eksporteres til lavtlønslande for såvel sortering og oparbejdning som for forbrænding.

På lang sigt er ingen af ovenstående løsninger holdbare, da ressourcerne går til spilde i stedet for at indgå i et cirkulært kredsløb. Netop den cirkulære tankegang er et centralt tema, når EU-Kommissionen i 2015/16 lancerer en ny pakke til cirkulær økonomi. Pakken vil omfatte revisioner af en lang række reguleringer relateret til design, affaldshåndtering samt genanvendelse. Ud over at ressourcerne skal forblive i kredsløb, skal det dernæst være økonomisk fordelagtigt at genanvende plast, bruge genanvendt plast eller designe produkter, så de lettere kan genanvendes.

I Danmark har der også været fokus på genanvendelse og cirkulær økonomi med en ressourcestrategi fra slutningen af 2013 samt en strategi for affaldsforebyggelse fra april 2015. I forlængelse af disse planer er der igangsat en lang række partnerskaber og værdikædesamarbejder med fokus på at øge genanvendelsen af plast i Danmark.

AVL fører grundlæggende en miljøpolitik, der har til formål at bibeholde og øge medarbejdernes, leverandørenes, kunders og andre interessenters tillid og tro på, at AVL har en miljøpolitik, der positivt påvirker miljøet mere end loven foreskriver:

  • AVL gennemfører egne aktiviteter med mindst mulig belastning af det omgivende miljø og med mindst mulig forbrug af ressourcer (råmateriale, hjælpestoffer, vand og energi)
  • AVL vil reducere egen miljøbelastning løbende
  • AVL vil gøre det bedre end at overholde gældende miljølovgivning og andre lovkrav til virksomheden

Denne hjemmeside bruger cookies til bedre at imødekomme dine forventninger. Hvis du ikke accepterer cookies, kan du deaktivere det i din browsers indstillinger. Men der er en vis risiko for, at visse funktioner på dette websted ikke vil fungere helt korrekt. Lær mere om cookies i vores afsnit under "Databeskyttelse". For at denne meddelelse ikke skal poppe op hele tiden, skal du klikke på Godkend!
Jeg acceptere brugen af cookies på avl.dk
Godkendt!