KALUNDBORG FORSYNING OG
AAGE VESTERGAARD LARSEN A/S
PRAKTISERER CIRKULÆR ØKONOMI

Et samarbejde mellem Kalundborg Forsyning og Aage Vestergaard Larsen A/S har resulteret i en økonomisk besparelse, intet ressourcespild, reduceret CO2 udslip – altså reel cirkulær økonomi. I november 2015 blev Aage Vestergaard Larsen A/S kontaktet af Lars Sørensen, Teamleder hos Kalundborg Forsyning A/S, som i forbindelse med renoveringsprojekter på deres vandledningsnet bruger plastrør.

Kalundborg Forsyning har klare visioner

Kalundborg Forsyning har klare intentioner og visioner om at fremme den cirkulære økonomi og ville derfor gerne undersøge, hvorledes deres overskydende plastrør kunne håndteres på en miljørigtig måde og dermed undgå ressourcespild. AVLs Miljøkonsulent og Teamledere Ronni Dam Petersen samt Lars Sørensen gik i dialog og diverse løsningsforslag blev debatteret. Ultimo november i 2016 blev den rigtige løsning fundet.

Leverer overskydende plastrør i fremtiden

I fremtiden leverer Kalundborg Forsyning deres overskydende plastrør til Aage Vestergaard Larsen A/S i Mariager hvor rørene bliver oparbejdet, processet og forædlet til en ny kvalitetsråvare. Ovenstående type rør udgør en ikke uvæsentlig plastressource. Tidligere ville de være blevet smidt væk, brændt eller eksporteret ud af landet som affald
– i stedet skaber de nu et positivt CO2 aftryk og bliver til en ny råvare for den plastforarbejdende industri med deraf følgende muligheder for øget afsætning og beskæftigelse.

Kalundborg Forsyning - Case/ projekt