Hvordan kan vi hjælpe detailhandlen og andet erhverv

Vores kerneforretning – oparbejdning af produktionsspild til granulat- er baseret på plast, som vi opkøber fra såvel detailhandlen som det øvrige rhverv Jo bedre sorteringen er, jo højere pris kan vi betale for plasten. Det er derfor af største vigtighed, at der er en god dialog omkring den bedst mulige håndtering og sortering af plasten. Vi deltager gerne i møder for sammen at finde den mest optimale sortering af plasten, så den opnår den højest mulige værdi.