Hvordan kan vi hjælpe detailhandlen og andet erhverv

Vores kerneforretning – oparbejdning af produktionsspild til granulat – er baseret på plast, som vi opkøber fra såvel detailhandlen som det øvrige erhverv. Jo bedre sorteringen er, jo højere pris kan vi betale for plasten.

Det er derfor af største vigtighed, at der er en god og tæt kommunikation omkring den bedst mulige håndtering og sortering af plasten. Vi deltager tit og gerne i dialog møder for sammen at finde den mest optimale sortering af plasten, så den opnår den højest mulige værdi.

Hvis I ønsker et besøg ude hos jer så kontakt venligst vores miljøkonsulent Pia M. Johansen på mobil +45 20 33 56 55 eller per mail pmj@avl.dk

Hvis I ønsker yderligere information om vores muligheder for at hjælpe jer, er I selvfølgelig altid velkomne til at kontakte os på: +45 98 54 16 55