Indkøb

Navnet termoplast skyldes, at disse materialer bliver plastiske – smelter – når de tilføres varme og ved afkøling igen bliver faste – ligesom stearin – en proces, der kan gentages mange gange.


Denne egenskab udnyttes i forarbejdningen, hvor materialerne opvarmes, formes og afkøles. Tilsvarende kan affald og gamle produkter smeltes og genanvendes. Af den brugs- og konstruktionsplast der bruges på verdensplan udgør termoplasten næsten 90%.

Vi aftager fra den plastforarbejdende industri, detailhandlen, miljøvirksomheder, genbrugspladser, forsyningsvirksomheder samt bygge-
og anlægsindustrien.

Vi er altid interesseret i at tage en samtale om dit affaldsplast.
De plasttyper vi ofte vil købe, kan du se her.