Indkøb af sorteret plastspild og affald

Vi opkøber næsten alt sorteret plastspild/affald/afskær og restprodukter fra fx den plastforarbejdende industri såvel som bygge- og anlægsbranchen, genbrugspladser og forsyningsvirksomheder. Det vil sige emnerne er lige fra rene fejlproducerede emnet til lettere snavset plast.

Tidligere blev meget plast smidt væk, brændt eller eksporteret ud af landet som affald – ved at sende plasten til genanvendelse opnås en økonomisk besparelse, intet ressourcespild, et reduceret CO2 udslip af ikke ubetydelig størrelse – det er cirkulær økonomi i praksis – helt simpelt.

De plasttyper vi ofte vil købe, kan du se her