Kalundborg Forsyning og Aage Vestergaard Larsen A/S praktiserer cirkulær økonomi

Et samarbejde mellem Kalundborg Forsyning og Aage Vestergaard Larsen A/S har resulteret i en økonomisk besparelse, intet ressourcespild, reduceret CO2 udslip – altså reel cirkulær økonomi I november 2015 blev Aage Vestergaard Larsen A/S kontaktet af Lars Sørensen, Team-leder hos Kalundborg Forsyning A/S, som i forbindelse med renoveringsprojekter på deres vandledningsnet bruger plastrør. Kalundborg Forsyning har klare intentioner og visioner om at fremme den cirkulære økonomi og ville derfor gerne undersøge, hvorledes deres overskydende plastrør kunne håndteres på en miljørigtig måde og dermed undgå ressourcespild. Miljøkonsulent Pia M. Johansen fra Aage Vestergaard Larsen A/S og Teamledere Ronni Dam Petersen samt Lars Sørensen gik i dialog og diverse løsningsforslag blev debatteret. Ultimo november i år er den rigtige løsning fundet. I fremtiden leverer Kalundborg Forsyning deres overskydende plastrør til Aage Vestergaard Larsen A/S i Mariager hvor rørene bliver oparbejdet, processet og forædlet til en ny kvalitetsråvare. Ovenstående type rør udgør en ikke uvæsentlig plastressource. Tidligere ville de være blevet smidt væk, brændt eller eksporteret ud af landet som affald – i stedet skaber de nu et positivt CO2 aftryk og bliver til en ny råvare for den plastforarbejdende industri med deraf følgende muligheder for øget afsætning og beskæftigelse.

Denne hjemmeside bruger cookies til bedre at imødekomme dine forventninger. Hvis du ikke accepterer cookies, kan du deaktivere det i din browsers indstillinger. Men der er en vis risiko for, at visse funktioner på dette websted ikke vil fungere helt korrekt. Lær mere om cookies i vores afsnit under "Databeskyttelse". For at denne meddelelse ikke skal poppe op hele tiden, skal du klikke på Godkend!
Jeg acceptere brugen af cookies på avl.dk
Godkendt!