Kværning

Med kværning mener vi den proces, hvor der foretages en neddeling af plasten. Plasten kværnes/neddeles i flager af 8-15 mm og er typisk den første produktionsproces i oparbejdningen af det plastspild, vi får ind i på fabrikken. Neddelt plast kan af nogle plastforarbejdende industrier umiddelbart indgå i deres produktion, men oftest tilfører vi det neddelte plast endnu en proces – en regenerering – for at sikre det en endnu højere kvalitet, hvilket langt de fleste af vores kunder foretrækker.