Laboratorieydelser

Regenerat produceret hos Aage Vestergaard Larsen A/S er underlagt en omfattende kvalitetskontrol, hvor råvarens sporbarhed er af afgørende betydning. Kvalitetskontrollen foregår før, under og efter produktionen af den færdige vare. Der udtages en prøve for hver produceret enhed til den endelige kvalitetsgodkendelse. Alle prøver arkiveres i minimum 3 år.

Niveauet af kvalitetskontrollen i forbindelse med lønarbejde aftales med kunden. Der anvendes adskillige analysetyper i kvalitetskontrollen. Kontakt salg for yderligere information og priser.

Laboratoriet analyserer:

Alle test udføres i samarbejde med vores kunder. 

 
 
 
 
Her kan eksempelvis nævnes:
Mekaniske egenskaber: Fysiske egenskaber:
* Træktest * MFI, smelte flydeegenskaber
* Slagstyrke * Densitet
Termiske egenskaber: * Partikelfordeling
* DSC, termisk analyse * Fugtmåling
* DSC, oksidativ analyse * Shore A+D
Andet udstyr: Kemisk sammensætning:
* Tørlufttørrer * FT-IR analyse
* Vakuumtørrer * XRF analyse
* Knuser  
* Laboratorium ekstruder til fremstilling at testkompounds
* Sprøjtestøber til fremstilling af testemner