Miljø

Miljøet spares gennemsnitlig for 4 kilo CO2 udslip for hvert kilo plast, der genanvendes i stedet for at blive brændt. Derfor skal mere plast nu genanvendes!

I Danmark har vi traditionelt set brændt meget af vores plast på vores forbrændingsanlæg. En anden og stor del af vores plastspild/affald eksporteres til lavtlønslande for såvel sortering og oparbejdning som forbrænding. På lang sigt er ingen af ovenstående løsninger holdbare, da ressourcerne går til spilde i stedet for at indgå i et cirkulært kredsløb.

Lige nu er der fra flere sider et ønske om at forbrænde mindre og genanvende mere. I den cirkulære tankegang er der et enormt potentiale, hvilket også er årsagen til, at cirkulær økonomi, ressourceeffektivitet samt bæredygtigt forbrug og produktion, de seneste år er kommet på den europæiske dagsorden.

EU-kommissionen præsenterede i december 2015 en pakke for cirkulær økonomi med konkrete initiativer til at fremme omstillingen til et mere bæredygtigt EU frem mod 2030. Pakken består dels af en handlingsplan for cirkulær økonomi og dels forslag til ændringer af seks affaldsdirektiver.

Pakken har til formål at bidrage til øget vækst, jobskabelse, forsyningssikkerhed og miljøgevinster i Europa gennem reduceret affaldsdannelse, øget genanvendelse og ressourceeffektivitet. Handlingsplanen dækker hele ”produktcirklen” og igangsætter blandt andet initiativer indenfor produktdesign, produktion og affaldshåndtering.

Kommissionen har tidligere estimeret, at øget ressourceeffektivitet i hele værdikæden kan mindske materialeforbruget med 17-24 procent i 2030 og spare europæisk industri for €30 mia.

Ny plast versus genanvendt plast
De opgivne værdier er gældende for genanvendt plast fra Aage Vestergaard Larsen. Beregnet ud fra Aage Vestergaard Larsens forbrug af vand, el m.m.

Hos Aage Vestergaard Larsen A/S bidrager vi meget gerne med vores ekspertise indenfor cirkulær økonomi

AVL fører grundlæggende en miljøpolitik, der har til formål at bibeholde og øge medarbejdernes, leverandørernes, kunders og andre interessenters tillid og tro på, at AVL har en miljøpolitik, der positivt påvirker miljøet mere end loven foreskriver:

  • AVL gennemfører egne aktiviteter med mindst mulig belastning af det omgivende miljø og med mindst mulig forbrug af ressourcer (råmateriale, hjælpestoffer, vand og energi)
  • AVL vil reducere egen miljøbelastning løbende
  • AVL vil gøre det bedre end at overholde gældende miljølovgivning og andre lovkrav til virksomheden

Vi deltager gerne i rådgivningen om at ”finde guldet i dit plastaffald” ved sammen at finde den mest optimale sortering af plasten, så den opnår den højest mulige værdi.

Hvis I ønsker yderligere information om vores muligheder for at hjælpe jer, er I selvfølgelig altid velkomne til at kontakte os på: +45 98 54 16 55