Innkjøp

Vi kjøper i dag opp de fleste plasttyper i kategorien termoplast*.
Vi avtar fra den plastbearbeidende industrien, detajhandelen, miljøbedrifter, gjenvinningsstasjoner, forsyningsvirksomheter samt bygge- og anleggsbransjen.

*Navnet termoplast skyldes at disse materialene blir plastiske – smelter – når de tilføres varme og blir faste igjen ved avkjøling – akkurat som stearin – en prosess som kan gjentas mange ganger. Denne egenskapen utnyttes i bearbeidingen hvor materialene oppvarmes, formes og avkjøles. Tilsvarende kan avfall og gamle produkter smeltes og resirkuleres.