Miljø

Miljøgevinst ved resirkulering av plast

Miljøet spares for 2,4 kilo CO2 utslipp for hvert kilo plast som resirkuleres i stedet for å bli brent, så derfor bør mer plast resirkuleres nå!

I Danmark har vi tradisjonelt sett brent mye av plasten vår på forbrenningsanlegget. En annen og stor del av plastspillet/-avfallet vårt eksporteres til lavtlønnsland for så vel sortering og opparbeiding som forbrenning. På lang sikt er ingen av de ovenstående løsningene holdbare da ressursene går tapt i stedet for å inngå i et sirkulært kretsløp.

I disse dager er det fra flere sider et ønske om å forbrenne mindre og gjenbruke mer. I den sirkulære tankegangen er det et enormt potensial, noe som også er årsaken til at sirkulær økonomi og ressurseffektivitet samt bærekraftig forbruk og produksjon de siste årene har kommet på den europeiske dagsordenen.

EU-kommisjonen presenterte i desember 2015 en pakke for sirkulær økonomi med konkrete initiativer til å fremme omstillingen til et mer bærekraftig EU frem mot 2030. Pakken består dels av en handlingsplan for sirkulær økonomi og dels forslag til endringer av seks avfallsdirektiver.

Pakken har som formål å bidra til økt vekst, jobbskaping, forsyningssikkerhet og miljøgevinster i Europa gjennom redusert avfallsdannelse, økt gjenbruk og ressurseffektivitet. Handlingsplanen dekker hele «produktsirkelen» og igangsetter blant annet initiativer innenfor produktdesign, produksjon og avfallshåndtering.

Kommisjonen har tidligere estimert at økt ressurseffektivitet i hele verdikjeden kan minske materialforbruket med 17-24 prosent i 2030 og spare europeisk industri for € 30 mrd.

Hos Aage Vestergaard Larsen A/S bidrar vi veldig gjerne med vår ekspertise innenfor sirkulær økonomi.

AVL fører grunnleggende en miljøpolitikk som har som formål å bevare og øke medarbeidernes, leverandørenes, kundenes og andre interessenters tillittil og tro på at AVL har en miljøpolitikk som positivt påvirker miljøet mer enn loven foreskriver:

  • AVL gjennomfører egne aktiviteter med minst mulig belastning på det miljøetomkring og med minst mulig forbruk av ressurser (råmateriale, hjelpestoffer, vann og energi)
  • AVL vil redusere egen miljøbelastning løpende
  • AVL vil gjøre det bedre enn å overholde gjeldende miljølovgivning og andre lovkrav til virksomheten

Denne hjemmeside bruger cookies til bedre at imødekomme dine forventninger. Hvis du ikke accepterer cookies, kan du deaktivere det i din browsers indstillinger. Men der er en vis risiko for, at visse funktioner på dette websted ikke vil fungere helt korrekt. Lær mere om cookies i vores afsnit under "Databeskyttelse". For at denne meddelelse ikke skal poppe op hele tiden, skal du klikke på Godkend!
Jeg acceptere brugen af cookies på avl.dk
Godkendt!