Plast i havet

Plast hører ikke til i havet!

Holdningen i vores firma – Aage Vestergaard Larsen A/S – er, at plast i form af spild, affald og råvarer ikke hører til i havet. Vores lige så klare holdning er, at problemet bedst bekæmpes ved, at genanvendelsesgraden af plast øges markant på landjorden.

Plastaffald i havet er skidt for både miljøet og samfundet. I stedet for at skade dyreliv, fiskerierhvervet og turismen skal vi sikre, at plastaffaldet bliver genanvendt og nyttiggjort. Vi har som industri derfor en klar interesse i at være med i debatten om, hvordan vi tackler denne udfordring og er med til at komme problemet til livs.