Plastaffald fra fx bygge- og anlægsbranchen samt genbrugspladser

Vi opkøber gerne sorteret plastspild/affald fra fx bygge-og anlægsbranchen, genbrugspladser og forsyningsvirksomheder. Det er typisk lettere snavset plast, som sorteres på pladsen i forskellige plasttyper, hvorefter vi opkøber det til videre oparbejdning til en plastråvare baseret på genanvendt plast. Typisk laves der en aftale om, at vi opkøber plastspildet/affaldet. Der aftales, hvilke plasttyper aftalen omhandler, og hvordan aftalen logistikmæssigt håndteres. Ofte kræver det flere indledende møder for at afklare, hvilken sortering der skal finde sted – og i hvilke plasttyper. Derved opnås den højeste værdi af plasten.