Produktionsaffald fra plastic forarbejdningsvirksomheder

Vi opkøber det meste sorterede plast fra den plastforarbejdende industri. Det er typisk produktionsspild, som den enkelte virksomhed sorterer i de forskellige plasttyper, hvorefter vi opkøber dem til videre oparbejdning til en plastråvare baseret på genanvendt plast. Typisk laves der en aftale om, at vi opkøber den pågældende virksomheds plastspild. Der aftales, hvilke plasttyper aftalen omhandler, og hvordan aftalen logistikmæssigt håndteres.