Post-consumer regenerat (PCR)

Hvornår er noget post-consumer?

Post-consumer affald

Begrebet post-consumer bruges om affaldsmateriale, der er blevet brugt til dets oprindelige formål. Affaldet er typisk genereret af den private husstand og afleveret i egen affaldsbehold eller afleveret på den lokale genbrugsplads. Affaldet kan også komme fra detailbranchen og/eller andre kommercielle virksomheder.

Post-industrial affald

Begrebet post-industrial bruges om affaldsmateriale, der er bearbejdet i industrien, men fx indeholder fejl, der gør, at de ikke kan sælges til det oprindelige formål. Affaldet kan derfor sælges til anden part til genbrug eller genanvendelse. Post-industrielt affald kan ikke være post-consumer affald, med mindre produktet er blevet anvendt til det oprindelige formål.

Pre-consumer affald

Det samme som post-industrial affaldsmaterialer.

Kommerciel genanvendelse

Kommerciel genanvendelse er indsamling af genanvendeligt materiale fra detailbranchen og/eller andre kommercielle virksomheder. Det indbefatter ikke en-familiers huse, men kan godt indeholde boligforeninger, lejlighedskomplekser med mere.

Industriel genanvendelse

Industriel genanvendelse forudsætter, at affaldet skifter ejer. Det kan fx være, når en virksomhed sælger genanvendeligt affald til en genanvendelsesvirksomhed. Sælger-virksomheden kan også sælge afskær eller rester fra sin produktion videre til andre, der laver nye råvarer af dem.

Kilde: PlasticsRecycling.org

Ønsker du yderligere information om vores PCR-materialet kontakt:
Aage Vestergaard Larsen A/S
Telefon +45 98 54 16 55 – E-mail: info@avl.dk