Vaske- og sortering

Vaske-og sorteringsanlæg

Vi har to vaske- og sorteringsanlæg

Den første og største kan årligt behandle 5.000 tons plastaffald og vil spare miljøet for et CO2-udslip på mere end 12.000 tons set i forhold til, hvis der var sket en forbrænding af de 5.000 tons plastaffald.

Anlægget består kort beskrevet af

  • Et grovknuseranlæg
  • Et magnetbånd til frasortering af jern og metal
  • Et groft densitetssorteringsanlæg
  • En grovvasker
  • En finkværner
  • Et densitetssorterings-anlæg,
  • Et vaske-og tørreanlæg

Dette vaske- og sorteringsanlæg er baseret på fersk vand. Det andet og nyeste anlæg er baseret på at densitetssortere i saltvand, som giver andre og flere fraktionssorteringsmuligheder. Begge anlæg medfører, at mindre dansk plastaffald bliver sendt til forbrænding eller eksporteret til udlandet. Derved bliver CO2-udslippet reduceret, grundet mindre forbrænding af plastaffald og at affaldet ikke længere skal transporteres ud af Danmark.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig til os på tlf: +45 98 54 16 55.