SDS og reach

SDS

Sikkerhedsblad beskriver, hvilken risiko der kan være ved at arbejde med det kemiske stof eller produkter. På den måde skal sikkerhedsdatabladet gøre brugeren af det kemiske stof eller produkt i stand til at tage de nødvendige forholdsregler for at sikre sundheden og sikkerheden på arbejdspladsen. Et sikkerhedsdatablad skal jf. REACH oplyse om fare forbundet med brugen af det kemiske stof eller produkt, hvilket beskrives igennem 16 punkter som vedrører fare mærkninger, sundhed, miljø, førstehjælp, brand og værnemidler.

REACH

REACH er EU’s fælles kemikalielovgivning (EF nr. 1097/2206). Den har til Formål at sikre, at de kemikalier der bruges i EU, er dokumenteret med hensyn til sikkerhed for mennesker eller miljø. REACH har til formål at sikre, at de ca. 100.000 forskellige typer kemikalier, der bruges i EU, ikke er til fare for mennesker og miljø. REACH trådte i kraft i 2007. Det stiller krav om, at virksomheder skal registrere kemikalier og fastsætter begrænsninger og forbud for kemikalier.

Du kan læse mere om REACH her.
Declaration regarding REACH obligations

Datablad

REACH en forkortelse for:

  • R: Registration (registrering)
  • E: Evaluation (vurdering)
  • A: Authorisation (godkendelse)
  • of CH: Chemicals (kemikalier)