Affärsutveckling

Vår affärsutveckling sker alltid med kunden och/eller leverantören i centrum. Uppdragen är mycket varierande och baseras i allmänhet på ett strategiskt samarbete med miljömässiga vinster och förbättrade resultat för alla parter.

För varje enskilt uppdrag sätts det samman ett team som har nödvändig kompetens för optimal lösning av uppdraget. Teamet kommer oftast att bestå av tekniska medarbetare med ingående kunskaper från laboratoriet, produktionen samt inköp och försäljning.