Hållbarhet

Det råder delade meningar om när det välkända begreppet ”Hållbarhet” började användas. Vissa anser att det var i slutet av 60-talet/början på 70-talet, då det primärt var miljörörelsen som använde detta begrepp utifrån principen att teknik och ekonomi borde var nära sammankopplade med miljö. Andra anser att det definierades på allvar först i samband med Brundtlandrapporten år 1987, där man kunde läsa att ”Hållbarhet är det som ger människor och miljö det bästa, utan att skada framtida generationers möjlighet att täcka sina behov”.

Så vad är då ”Hållbarhet” egentligen, och hur agerar man hållbart? Enligt FN:s definition av hållbarhet är ”… en utveckling där uppfyllandet av nuvarande generationers behov inte sker på bekostnad av kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”. Hållbarhet betyder alltså att du bör leva ditt liv på ett sätt som inte går ut över andra, vare sig nu eller i framtiden. Med andra ord – ”jorden är bara ett lån och har inte obegränsade resurser, så var varsam med dem och ta ett ansvar, dina handlingar har konsekvenser”.

Hållbar utveckling och Aage Vestergaard Larsen A/S

Hållbar utveckling är inte längre ”bara” en framtidsvision, utan en nödvändighet. De förändringsprocesser vi som samhälle igångsätter/utvecklar måste ta hänsyn till klimatförändringar, utarmning av naturresurser, föroreningar och förlust av natur.

Den tekniska utvecklingen har skapat många nya möjligheter att förbättra kommande generationers produktions- och försörjningsmöjligheter. För oss på Aage Vestergaard Larsen A/S är det viktigt att investera i hållbar produktion, och kvaliteten på den plast vi producerar är så hög att den kan återanvändas om och om igen – och det är RIKTIG hållbarhet.

Denne hjemmeside bruger cookies til bedre at imødekomme dine forventninger. Hvis du ikke accepterer cookies, kan du deaktivere det i din browsers indstillinger. Men der er en vis risiko for, at visse funktioner på dette websted ikke vil fungere helt korrekt. Lær mere om cookies i vores afsnit under "Databeskyttelse". For at denne meddelelse ikke skal poppe op hele tiden, skal du klikke på Godkend!
Jeg acceptere brugen af cookies på avl.dk
Godkendt!