Inköp

Vi opkøber i dag de fleste plasttyper i kategorien termoplast*.

Vi aftager fra den plastforarbejdende industri, detailhandlen, miljøvirksomheder, genbrugspladser, forsyningsvirksomheder samt bygge- og anlægsindustrien.
*Navnet termoplast skyldes, at disse materialer bliver plastiske – smelter – når de tilføres varme og ved afkøling igen bliver faste – ligesom stearin – en proces, der kan gentages mange gange. Denne egenskab udnyttes i forarbejdningen, hvor materialerne opvarmes, formes og afkøles. Tilsvarende kan affald og gamle produkter smeltes og genanvendes.