Miljö

Miljövinster vid återvinning av plast

Miljön skonas från 2,4 kilo koldioxidutsläpp för varje kilo plast som återanvänds istället för att förbrännas, och därför ska mer plast återanvändas!

I Danmark har vi traditionellt bränt mycket av vår plast i våra förbränningsanläggningar. En annan och stor del av vårt plastspill/-avfall exporteras till låglöneländer för såväl sortering och upparbetning som förbränning. På lång sikt är ingen av ovanstående lösningar hållbara, eftersom resurserna slösas bort istället för att ingå i ett cirkulärt kretslopp.

Just nu finns det från flera håll en önskan om att förbränna mindre och återanvända mer. Det finns en enorm potential i det cirkulära tänkesättet, vilket också är orsaken till att den cirkulära ekonomin och resurseffektiviteten, samt hållbar konsumtion och produktion, under senare tid har hamnat på den europeiska agendan.

I december 2015 presenterade EU-kommissionen ett paket för cirkulär ekonomi som omfattade konkreta initiativ för främjande av övergången till ett mer hållbart EU fram till år 2030. Paketet består av en handlingsplan för cirkulär ekonomi och förslag på förändringar av sex avfallsdirektiv.

Paketet syftar till att bidra till ökad tillväxt, skapande av arbetstillfällen, ökad försörjningstrygghet och miljövinster i Europa genom minskad avfallsgenerering, ökad återvinning och resurseffektivitet. Handlingsplanen täcker hela "produktcirkeln" och igångsätter bland annat initiativ inom produktdesign, produktion och avfallshantering.

Kommissionen har tidigare beräknat att ökad resurseffektivitet i hela värdekedjan kan få materialförbrukningen att minska med 17 - 24 % fram till år 2030 och leda till att den europeiska industrin sparar 30 000 000 000 €.

Aage Vestergaard Larsen A/S bidrar mycket gärna med vår expertis inom cirkulär ekonomi.

Generellt driver AVL en miljöpolitik som syftar till att bibehålla och öka medarbetarnas, leverantörernas, kundernas och andra intressenters förtroende och tro på att AVL:s miljöpolitik har en mer positiv inverkan på miljön än vad lagen föreskriver:

  • AVL utför sina egna aktiviteter med minsta möjliga belastning på den omgivande miljön och minsta möjliga förbrukning av resurser (råmaterial, processhjälpmedel, vatten och energi)
  • AVL kommer kontinuerligt att reducera sin egen miljöbelastning
  • AVL kommer att överträffa gällande miljölagstiftning och andra rättsliga krav på företaget

Denne hjemmeside bruger cookies til bedre at imødekomme dine forventninger. Hvis du ikke accepterer cookies, kan du deaktivere det i din browsers indstillinger. Men der er en vis risiko for, at visse funktioner på dette websted ikke vil fungere helt korrekt. Lær mere om cookies i vores afsnit under "Databeskyttelse". For at denne meddelelse ikke skal poppe op hele tiden, skal du klikke på Godkend!
Jeg acceptere brugen af cookies på avl.dk
Godkendt!