Miljö

Miljövinster vid återvinning av plast

Miljön skonas från 2,4 kilo koldioxidutsläpp för varje kilo plast som återanvänds istället för att förbrännas, och därför ska mer plast återanvändas!

I Danmark har vi traditionellt bränt mycket av vår plast i våra förbränningsanläggningar. Idag finns det från många håll ett önskemål om att förbränna mindre och återanvända mer. En annan och stor andel av vårt plastavfall/avfall exporteras till låglöneländer för såväl sortering och rekonditionering som för förbränning.

På lång sikt är inget av ovanstående alternativ hållbart eftersom resurserna går till spillo istället för att ingå i ett cirkulärt kretslopp. Just det cirkulära tänkandet är ett centralt tema när EU-kommissionen år 2015/16 lanserar ett nytt paket för cirkulär ekonomi. Paketet kommer att omfatta revisioner av en lång rad bestämmelser som är relaterade till design, avfallshantering samt återvinning. Förutom att resurserna ska stanna i ett kretslopp ska det även vara ekonomiskt fördelaktigt att återanvända plast, använda återvunnen plast eller designa produkter så att de enklare kan återanvändas.

Även i Danmark har det fokuserats på återvinning och cirkulär ekonomi med en resursstrategi från slutet av 2013 samt en strategi för avfallsförebyggande från april 2015. I förlängning av dessa planer har det inletts en lång rad partnerskap och värdekedjesamarbeten som fokuserar på att öka återvinningen av plast i Danmark.