Plast i havet

Plast hör inte hemma i havet!

Inställningen i vårt företag – Aage Vestergaard Larsen A/S – är att plast i form av spill, avfall och råmaterial inte hör hemma i havet och att problemet bäst bekämpas genom att plastens återvinningsgrad ökas markant på torra land.

Plastavfall i havet har negativa effekter på både miljön och samhället. Istället för att skada djurliv, fiskenäring och turism ska vi säkerställa att plastavfallet återvinns och återanvänds. Därför har vi som industri ett klart intresse av att delta i debatten om hur vi möter denna utmaning och bidrar till att komma tillrätta med problemet.