Plastavfall från ex. bygg- och anläggningsbranschen samt återvinningsstationer

Vi köper gärna sorterat plastavfall/avfall från ex. bygg- och anläggningsbranschen, återvinningsstationer och leveransföretag. Det är i allmänhet lätt nedsmutsad plast som sorteras på plats i olika plastsorter, varefter vi köper upp det för vidare rekonditionering till ett plastråmaterial baserat på återvunnen plast. I allmänhet tecknas det ett avtal om att vi köper upp plastavfallet/avfallet. Det avtalas vilka plastsorter avtalet omfattar och hur avtalet ska hanteras logistiskt. Ofta krävs flera inledande möten för att klargöra vilken typ av sortering som ska ske – och i vilka plasttyper. Därmed maximeras plastens värde.