Standard program - regenerat

PE

Polyeten, PEPE finns i olika typer som benämns efter densitet. HDPE står för “high-density polyetene”, LDPE för “low-density polyetene” och LLDPE för “linear low-density polyetene”. Alla PE-typerna är mycket resistenta mot vatten, fukt och de flesta organiska lösningsmedel. PE har en vitaktig till färglös egenfärg och kan färgas till praktiskt taget alla färger. Polymer av eten är en av de plastsorter som produceras i störst mängder. PE används bl.a. för påsar, film, flerskiktsfilm, öl- och mjölkbackar, rör, bensintankar, leksaker, hushållsartiklar och mycket annat.

PP

Polypropylen, PP
Är besläktat med polyeten, är hårdare än HDPE och bevarar de mekaniska egenskaperna bättre vid högre temperaturer. God kemisk motståndskraft. PP har en vitaktig till färglös egenfärg och kan färgas till praktiskt taget alla färger. PP har en densitet på ca 900-910 kg/m3. Det innebär att PP flyter på vatten. PP hittas inom de flesta användningsområden, särskilt inom bilindustrin, förpackningsartiklar, flerskiktsfilm, tekniska ämnen, leksaker och medicinska artiklar. Polymer av propylen är en av de plastsorter som tillverkas i störst mängder.

PS

Polystyren, PS
Är hårt, styvt, sprött, glasklart och fantastiskt elektriskt isolerande. Kan produceras i en slagfast variant, som är lite matt. Används bl.a. för dricksglas och för många tekniska ändamål. Polymer av styren. Som cellplast kallas det EPS, expanderad polystyren.

ABS

ABS är en polymer som är baserad på akrylonitril, butadien och styren i form av ett komposit, i vilken en elastomerfas (polybutadien) är finfördelad i en termoplastisk fas (akrylonitrilstyren sampolymer). Är mycket slagfast, hård, har fin yta, men ringa väderbeständighet (bryts ner av solljus). Fås med olika egenskapskombinationer genom förändring av de ingående komponenternas mängdförhållanden och genom variation av polymiseringsgraden, den kemiska bindningen mellan de två faserna m.m. Den viktigaste användningen är skåp för hårda vitvaror, telefoner och datorer, bilutrustning samt leksaker (ex legoklossar).

PC

Polycarbonat, PC
Mycket segt, kraftigt och relativt styvt. Ovanligt slagfast, nästan okrossbart. Blankt och transparent. Tål inte starka syror och baser samt många lösningsmedel. Används för avskärmningar och synglas, broräcken, belysningspaneler, kupoler, maskindelar, återvinningsflaskor för mjölkdrycker, CD-skivor. Sampolymer av koldioxid och bisfenol A eller en annan tvåvärd fenol.

PA6
PA6.6
 

Polyamid, PA
Ett välkänt varumärke är Nylon. Nylon är sammansatt av monomerer med hjälp av amidgrupper. Därför kallas ämnet ofta polyamid. År 1939 var det amerikanska företaget DuPont de första som industriellt producerade ämnet. Den användes särskilt för damstrumpor och ersatte silke i fallskärmstillverkning. Fördelarna med nylon/polyamid är att den har en god slitstyrka, är elastiskt och skrynklas inte, har stor draghållfasthet, är termoplastisk och går enkelt att blanda med andra fibertyper. Den krymper inte nämnvärt och har dessutom bra återhämtningsförmåga i mattor. Nackdelen är att polyamid lätt absorberar smuts, blir statiskt elektrisk och snabbt bryts ner i solljus. Är mycket motståndskraftig mot bensin, olja och många lösningsmedel men tål inte långvarig kontakt med varmt vatten. Polyamid passar bäst för blandningsprodukter. Används för maskindelar, oljefilter, olja- och bensinslangar, möbelgångjärn, laminatfolie för gastäta emballage samt köksmaskiner.

 
POM

Polyoxymethylen, POM
POM är en högkristallin termoplast som finns både som homopolymer och sampolymer. Årligen tillverkas globalt 780 000 ton. Huvudparten formgjuts till komponenter inom maskin/transport-, elektroteknik-, möbel- och fritidssektorn. I POM kombineras en rad tekniskt viktiga egenskaper som styvhet, hårdhet och slagstyrka samt formbeständighet även vid högre temperaturer. POM har dessutom goda fjädrande egenskaper och goda slit- och friktionsegenskaper.

Denne hjemmeside bruger cookies til bedre at imødekomme dine forventninger. Hvis du ikke accepterer cookies, kan du deaktivere det i din browsers indstillinger. Men der er en vis risiko for, at visse funktioner på dette websted ikke vil fungere helt korrekt. Lær mere om cookies i vores afsnit under "Databeskyttelse". For at denne meddelelse ikke skal poppe op hele tiden, skal du klikke på Godkend!
Jeg acceptere brugen af cookies på avl.dk
Godkendt!