CIRKULÆR ØKONOMI-TOPMØDE I MARIAGER

Onsdag d. 3. maj 2017 er der inviteret til CØ-topmøde i Mariager, når Flemming Besenbacher, formanden for regeringens Advisory Board for cirkulær økonomi (CØ) besøger Aage Vestergaard Larsen A/S i Mariager.

Ud over en rundvisning på fabrikken byder dagen på forskellige indlæg omhandlende den cirkulær økonomis mange muligheder for dansk erhvervsliv- talere vil blandt andet være førnævnte Flemming Besenbacher og formanden for Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Pia Adelsteen. På dagen vil deltagerne også have muligheder for at aflevere input og forslag til Advisory Boardet for CØ.

Flemming Besenbacher, der også er formand for Carlsbergs bestyrelse samt for Carlsberg Fondet, har de seneste måneder via sin formandsopgave for regeringens Advisory Board for CØ været landet rundt for at fortælle om Advisory Boards opgave og ikke mindst også indsamle input til de anbefalinger som Advisory Boardet skal aflevere til regeringen i maj måned 2017

Nu er det så Nordjylland der får den absolut sidste chance for at komme med input og forslag på det møde, som Aage Vestergaard Larsen A/S – hvis adm. direktør Franz Cuculiza også er medlem af regeringens Advisory Board for CØ- har indbudt kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere til.

Faktaboks om regeringens Advisory Board for CØ

Regeringens  Advisory Board for cirkulær økonomi består af 12 erhvervsledere med Flemming Besenbacher fra Carlsberg som formand. Advisory Boardet skal inden sommeren 2017 give regeringen anbefalinger til, hvordan den kan understøtte dansk erhvervslivs omstilling til cirkulær økonomi og dermed bidrage til bedre recirkulering af materialer og øget genanvendelse, hvilket kan styrke væksten og give gevinster for miljø og klimaet.

Aage Vestergaard Larsen A/S – hvis adm. direktør Franz Cuculiza også er medlem af regeringens Advisory Board for CØ- har indbudt kunder topmøde.