Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen på besøg hos Aage Vestergaard Larsen A/S

Mandag d. 14. august besøgte miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen plastgenanvendelsesvirksomheden Aage Vestergaard Larsen A/S (herefter kaldet AVL) i Mariager.

Miljø- og fødevareministeren fik en introduktion til AVL og til samfundsopgaven generelt mht. at øge genanvendelsesgraden af plast i DK. Esben lunde Larsen kvitterede ved at give en betragtning over problematikken set fra en politikers øjne.  Herefter var der en fabriksrundvisning, hvor virksomhedens produktionsanlæg blev vist frem. Efter fabriksrundgangen var der en fælles drøftelse omkring, hvordan genanvendelsesgraden af plast i DK kan øges.

Adm. direktør Franz Cuculiza for AVL fortæller: ”Det var et konstruktivt besøg, som foregik i en meget positiv atmosfære. Vi fornemmede klart en interesse og lyst fra Esben Lunde Larsen til at involvere sig i den cirkulære tankegang og ikke mindst i at øge genanvendelsesgraden af plast, og vi oplevede en engageret og spørgelysten minister, som levende kunne sætte sig ind i uhensigtsmæssige i at brænde og eksportere vores ellers udmærkede plastaffald. Vi håber selvfølgelig på politiske tiltag, som kan få vores samfund til at aflevere deres plastaffald til genanvendelse”

Forretningsudviklings- og marketingschef fortsætter: ” Det var positivt at høre miljøministeren fortælle om den kommende plaststrategi, som også vil fokusere på plastens mange muligheder for at kunne genanvendes”. Ud over miljø- og fødevareministen deltog også borgmester Mogens Jespersen, Mariagerfjord kommune, samt 12 venstrepolitikere fra de nordjyske kommuner.

Ministerbesøg

Her ses Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, sammen med Franz Cuculiza og Gitte Buk Larsen fra Aage Vestergaard Larsen. Borgmester Mogens Jespersen deltog også i besøget.