Plastindustrien: Cirkulære anbefalinger rammer plet

Mange danske plastvirksomheder er allerede i dag rigtig gode til at integrere genanvendelse af plast i deres forretningsmodeller. Med anbefalingerne fra regeringens Advisory Board for cirkulær økonomi er vejen banet for endnu mere genanvendelse og flere grønne danske arbejdspladser. Regeringens Advisory Board for cirkulær økonomi har netop offentliggjort sine anbefalinger, og de får opbakning fra brancheforeningen Plastindustrien. Det er særligt forslaget om at ensrette den kommunale affaldsindsamling, der får positive ord med på vejen.

De nye anbefalinger fra regeringens Advisory Board for cirkulær økonomi bliver godt modtaget af Plastindustrien, der støtter fuldt op om målsætningerne om at øge genanvendelsen og at fremme cirkulære forretningsmodeller.En konkret anbefaling omhandler at ensrette den kommunale indsamling af husholdningsaffald. I dag er situationen den, at det er op til den enkelte kommune at sammensætte sine indsamlingsordninger og sorteringskriterier.

Ifølge Christina Busk, miljøpolitisk chef i Plastindustrien, er forskellige kommunale indsamlingsmetoder en barriere for øget plastgenanvendelse:
– En forudsætning for succesfuld genanvendelse er, at det er let for borgerne at sortere plastaffaldet rigtigt, og at det er let for virksomhederne at anvende det til nye produkter. Derfor er det en rigtig god anbefaling, at kommunerne fremover bør ensrette deres affaldssystemer. Når kommunerne gør det på hver sin måde, så er det svært at skabe en stabil forsyning i store ensartede mængder og kvalitet, hvilket er en stor ulempe for virksomhederne og markedet.

Virksomheder skal have bedre adgang til husholdningsaffald

I øjeblikket indtager Danmark en kedelig sidsteplads blandt 30 europæiske lande, når det handler om at genanvende plastemballage fra private husholdninger. Det faktum skal der laves om på, og regeringens Advisory Board anbefaler et opgør med kommunernes anvisningsret.

Fremadrettet skal kommunerne sende selve behandlingen af husholdningsaffaldet i udbud, og den anbefaling hilser Plastindustriens miljøpolitiske chef Christina Busk velkommen:

Plastindustriens cirkulære anbefalinger

De nye anbefalinger fra regeringens Advisory Board for cirkulær økonomi bliver godt modtaget af Plastindustrien.– Jeg er tilfreds med, at regeringens Advisory Board anerkender nødvendigheden af at give private virksomheder bedre adgang til det affald, der i dag er ejet af kommunerne. Erfaringer fra markedsliggørelsen af erhvervsaffaldet viser, at netop den tilgang har en positiv effektiv i forhold til at øge genanvendelsen. Det handler ganske enkelt om at få bragt de danske plastvirksomheders know-how om genanvendelse i spil, så vi kan få skabt mere cirkulær økonomi og flere grønne arbejdspladser.

Plastindustrien opfordrer til politisk handling

Christina Busk, miljøpolitisk chef i Plastindustrien, siger afslutningsvis:
– Det er mit håb, at Folketinget er parate til at følge op på de mange positive forslag, så de foreløbige anbefalinger bliver omsat til reel handling. Min vurdering er, at regeringens Advisory Board har banet vejen for mere cirkulær økonomi i Danmark, hvis der er politisk opbakning til at gennemføre konkrete indsatser.