NYT MEDLEM HAR FÅET ØJNENE OP FOR PLASTENS MULIGHEDER

GP Metal & Plast A/S genanvender nu også brugte plastemner. På billedet ses et udpluk af de varer, virksomheden dagligt kører igennem dens sorteringsanlæg. Genanvendelse på 7. årti – nu også af plast. Et nyt samarbejde med Aage Vestergaard Larsen A/S betyder, at virksomheden GP Metal har udvidet sit arbejdsområde til også at inkludere plastsortering, hvorfor navnet er også er ændret til GP Metal & Plast. For den lille familievirksomhed GP Metal & Plast A/S i Glostrup kører tingene på mange måder, som de altid har gjort det. Og så alligevel ikke helt.

For over de sidste par år har virksomheden, som i årtier har specialiseret sig i genanvendelse af brugte metaldele, nemlig udvidet produktionsfaciliteterne, så den i dag supplerer specialet inden for metal med genanvendelse af plast. Det fortæller produktionsansvarlig Tim Sørensen blandt andet, da Plastindustrien besøger virksomheden på industrivejen Naverland i Glostrup. Tim Sørensen er 26 år og søn af ejeren, Jan Sørensen. Det er meningen, at han på sigt skal overtage virksomheden efter sin far – ligesom det har været traditionen i mere end 70 år.

Familievirksomhed på fjerde generation

Mens Tim står for den daglige drift af produktionen, er det hans far, Jan Sørensen, som stadig ejer og driver virksomheden – men Tim hjælper til, hvor der er behov for det.
– Min far fastsætter priser, sælger, køber ind og tager sig af kundeplejen. Opgaver, som jeg også tit er inde over. Da vi er en lille familievirksomhed, er det jo vigtigt, at vi kan tage over for hinanden, når det kræves, fortsætter Tim, som har været glad for at have faderen som mentor.
– Når man bliver oplært af sin egen far, så lærer man bare nogle ting, man ikke kan lære på universiteterne.

Erfarne kræfter kommer til

Foruden far og søn sidder også den erfarne erhvervsmand Ernst Genckel i bestyrelsen. Han har fungeret som bestyrelsesformand, siden han kom til i 2014 – efter mere end 40 år i det danske erhvervsliv. Faktisk besluttede Ernst Genckel allerede tilbage i 2013 at gå på pension. Dengang var han 63 år og følte ikke længere, at han havde lyst til at arbejde fuldtid. Men samtidig lå det heller ikke til ham kun at sidde derhjemme, fortæller han.

– Hvad skulle jeg egentlig lave? Jeg ville ikke arbejde på fuld tid mere, men jeg kunne heller ikke se mig selv kun klippe græs. Det var derfor oplagt stadig at holde forbindelsen til industrien, siger han og fortsætter:
– Så i dag sidder jeg med nogle bestyrelsesposter i forskellige virksomheder samt tre formandsposter – heriblandt her hos GP Metal & Plast, som jeg blandt andet hjælper med strategi og forretningsudvikling, siger han og fortsætter:
– Så i dag sidder jeg med nogle bestyrelsesposter i forskellige virksomheder samt tre formandsposter – heriblandt her hos GP Metal & Plast, som jeg blandt andet hjælper med strategi og forretningsudvikling. Ernst Genckel er bestyrelsesformand hos GP Metal & Plast A/S. Han har i karrieren været vidt omkring, og nu hjælper han virksomheden i Glostrup med forretningsudvikling og strategiarbejde.

Indsats til at få øje på

Resultatet af Ernst Genckels tilstedeværelse er da også til at få øje på. Således udviklede virksomheden kort efter hans indtræden genbogrunden på Naverland 36, hvor ledelsen nu huserer. Samtidig begyndte man at overveje, hvordan man kunne udnytte industriarealet på den nye grund optimalt.
– Virksomheden havde i noget tid haft nogle udfordringer med at få ligningen til at gå helt op i forsyningskæden, siger Ernst Genckel og uddyber:
– Konkurrencen på metalområdet var jo med tiden blevet stor, så jeg følte, vi var nødt til at se på, om der var forretningsområder, som kunne bidrage til, at væksten kunne forøges. Og her var det for mig oplagt at tænke på plast.

Partnerskab med AVL baner vejen for plastgenanvendelse

Man søsatte derfor en undersøgelse, der skulle afdække mulighederne med genanvendelse af plast. Dette resulterede i en rapport, som gav nogle gode leads, virksomheden kunne tage fat på. Udvidelsen kom dog først rigtig i stand i 2016, hvor man fik etableret et samarbejde med Aage Vestergaard Larsen A/S, fortæller Ernst Genckel.
– Det kostede mange penge, og det tog noget tid at få etableret. Men i 2016 var vi kommet ordentligt på plads på den nye adresse. Samtidig havde jeg fundet frem til Aage Vestergaard Larsen i Mariager. De er jo nogle af de allerbedste til at genanvende plastemner, og jeg fik hurtigt en god kontakt til deres direktør Franz Cuculiza, siger Ernst Genckel, som tilbød at blive samarbejdspartner på Sjælland.
– De var heldigvis med på ideen. Derfor investerede vi i en maskine, der kunne nedbryde og sortere plasten, og i dag fungerer vi så som underleverandører.
– Så i stedet for, at sjællandske plastemner bliver fragtet hele vejen til Mariager, kan vi nu nedbryde det, så det sparer på omkostningerne, fortsætter Ernst Genckel.

Efter aftalen med Aage Vestergaard Larsen A/S kom i stand, investerede GP Metal & Plast A/S i dette sorteringsanlæg. Der er tale om en totalrenoveret amerikansk maskine, som selv er blevet genanvendt for nu tredje gang.

Tim Sørensen supplerer:
– Det giver god mening for begge parter. Man kan sige, at plastarbejdet har givet os et andet ben at stå på, og det tror jeg er rigtig sundt for forretningen – også i fremtiden.

Med plastproduktionen på plads ser virksomheden nu frem til de kommende udfordringer. For tiden er det fortrinsvis plast af typen PE, man genanvender. Håbet er dog med tiden at blive klogere på andre typer af plast, hvorfor man ser frem til at få gavn af medlemskabet af Plastindustrien.
– Vi helt sikkert ser frem til at drage nytte af vores medlemskab af Plastindustrien over de kommende år, slutter Tim Sørensen med et smil.