NYT PLASTGENANVENDELSESPROJEKT SKAL STYRKE DANSKE VIRKSOMHEDERS KONKURRENCEEVNE

Hvis danske virksomheder bliver endnu bedre til at genanvende plast, så forbedrer det industriens muligheder for vækst og jobskabelse. Det er filosofien bag projektet ’Genanvendelse af plast – en styrket dansk industri’, der netop har modtaget knap 3 millioner kroner i støtte fra Industriens Fond.

Industriens Fond har valgt at støtte et nyt 2-årigt projekt ’Genanvendelse af plast – en styrket dansk industri’ med knap 3 millioner kroner, og bag projektet står bl.a. brancheorganisationen Plastindustrien, genanvendelsesvirksomheden Aage Vestergaard Larsen A/S og Aalborg Universitet. Kort fortalt skal projektet bidrage til, at langt mere plast fra erhvervslivet bliver genanvendt, da det giver danske virksomheder en konkurrencemæssig fordel på den internationale bane. Første skridt i den proces er at kortlægge i hvilke brancher, der er store mængder plast til rådighed, som i dag ikke bliver genanvendt i tilstrækkeligt omfang.

Dernæst skal der etableres et plastakademi, hvor der blandt andet skal undervises i hensigtsmæssige materialevalg, design, produktionsmetoder og grønne forretningsmodeller med det formål at øge plastgenanvendelsen. Akademiet skal suppleres med en åben digital læringsplatform og et netværk for cirkulær økonomi, hvor alle med interesse for plastgenanvendelse kan deltage. Mads Lebech, adm. direktør i Industriens Fond, ser et stort potentiale i styrke fokus på fordelene ved at genanvende plast:
– Den teknologiske udvikling har bidraget til, at genanvendelig plast kan benyttes i meget større omfang, end det reelt sker i dag. Med det nye projekt skal brugen af genanvendelig plast højere op på agendaen hos både leverandører, producenter og aftagere af plast, fordi det kan øge både bundlinje og konkurrenceevnen hos virksomhederne.

Thomas Drustrup, adm. direktør i Plastindustrien og formand for projektets styregruppe, understreger, at støtten fra Industriens Fond er en kærkommen håndsrækning:
– Mange virksomheder arbejder allerede målrettet for at øge genanvendelsen af plast, men med vores branchekendskab ved vi også, at der stadigvæk er et stort uudnyttet potentiale. Støtten fra Industriens Fond betyder, at vi for alvor kan sætte damp under kedlerne ved at lancere en række meget konkrete tiltag, der kommer til at gøre en reel positiv forskel ude på de enkelte virksomheder.

Øget genanvendelse giver billige råvarer, højere omsætning og flere nye arbejdspladser

Nordens største plastgenanvendelsesvirksomhed Aage Vestergaard Larsen A/S i Mariager er partner i projektet. Den adm. direktør Franz Cuculiza fortæller, at der er mange fordele ved at øge genanvendelsen:
– Hvis vi i højere grad kan sikre, at vi ikke sender plast til forbrænding eller ubehandlet til udlandet, så vil det være en stor gevinst – både for miljøet, samfundet og ikke mindst for danske virksomheder. Genanvendelse er nemlig lig med billigere råvarer, højere omsætning og nye arbejdspladser, og vi ser meget frem til at bringe vores viden og erfaring i spil i dette projekt. Han bliver suppleret af Gitte Buk Larsen, forretningsudvikling- og markedsføringschef i Aage Vestergaard Larsen A/S:

– En af forudsætningerne for at projektet når i mål er, at vi får skabt en øget vidensformidling og dialog i værdikæden om vigtigheden af, at et givent produktdesign skal være genanvendelsesegnet. Og det er netop et af formålene med det landsdækkende plastakademi, som vi nu skal have etableret i løbet af det næste halve år. Vi skal simpelthen have klædt beslutningstagere og designere bedre på både teknisk og holdningsmæssigt, så vi kan få højnet genanvendelsesgraden.

Mads Lebech, adm. direktør i Industriens Fond, pointerer, at danske virksomheder vil have stor gavn af at dygtiggøre sig inden for området:
– Med et øget fokus på genanvendelse og cirkulær økonomi, står de danske virksomheder også stærkere på den internationale scene, hvor interessen for bæredygtighed og FNs Verdensmål præger efterspørgslen. Det vil komme danske virksomheder til gode, hvis de formår at dygtiggøre sig inden for emnet.

Industriens Fond har valgt at støtte et nyt 2-årigt projekt ’Genanvendelse af plast – en styrket dansk industri’ med knap 3 millioner kroner.Kick-off workshop den 27. februar i Mariager

Projektet bliver officielt lanceret til en kick-off workshop den 27. februar i Mariager hos Aage Vestergaard Larsen A/S i tidsrummet 10.00-14.00. Her vil de forskellige partnere præsentere de forskellige elementer i projektet, og deltagerne bliver inviteret til at byde ind med konkrete inputs og idéer, hvilket får stor betydning for udformningen af bl.a. kurserne på plastakademiet. Kick-off workshoppen er målrettet alle professionelle aktører, der har en interesse i dansk plastgenanvendelse.

Det er gratis at deltage, og tilmelding foregår via Plast.dk, hvor arrangementets fulde program også er tilgængeligt. Der vil i løbet af dagen også være mulighed for at nyde en god frokost og at få en rundvisning i produktionsfaciliteterne hos Aage Vestergaard Larsen A/S.

Kontaktoplysninger

Charlotte Kjeldsen Krarup, udviklingschef, Industriens Fond, ckk@industriensfond.dk 40608040
Thomas Drustrup, adm. direktør i Plastindustrien, td@plast.dk / 2949 4608
Franz Cuculiza, adm. direktør i Aage Vestergaard Larsen A/S, fc@avl.dk / 4096 9469
Gitte Buk Larsen, forretningsudvikling- og markedsføringsdirektør i Aage Vestergaard Larsen A/S, gbl@avl.dk / 2169 6336