Plast er et unikt materiale der heldigvis er kommet for at blive!

Den seneste uges fokus i medierne på plast kan efterlade os alle med det indtryk, at plast konsekvent er et problem og uønsket. Det har været en ensidig debat, som vi gerne vil give nogle kommentarer med på vejen. Plast i naturen og i vores verdenshave er selvfølgelig en uskik og bør stoppes omgående, og ethvert tiltag som kan forhindre disse forureninger af vores natur, bør iværksættes omgående.

Plast ER et fantastisk materiale, som vores samfund ikke kan undvære. Uden plast ville vores madspild eksplodere, og uden plast ville vores sundhedsvæsen ikke kunne fungere. Alle undersøgelser viser, at plastforbruget i de kommende år fortsat vil stige, så det handler om at finde og udvikle løsninger for det forbrugte plast, så det bliver ved med at være en ressource og ikke affald.

Plast er et særdeles velegnet materiale til at genbruge og genanvende. Vi har cirka 300.000 t plastaffald (ud af en total mængde plastaffald på 350.000 t plastaffald), som vi desværre hverken genbruger eller genanvender i dag. Det bliver brændt eller eksporteret som affald. Det er ikke godt nok, og det kan vi gøre meget bedre! Det husstandssorterede plast- som dog kun udgør under en tredjedel af vores plastaffald – er svært og kompliceret at genanvende, men får al opmærksomhed. Lad os nu starte med at genbruge og genanvende de nemmeste plastfraktioner, det plejer at være en god ide! I industri, detailhandel og i bygge- og anlægssektoren findes der cirka 200.000 t plastaffald, som vi nemmere kan genanvende, hvis der sættes ressourcer af til en bedre for sortering, der hvor plasten bruges. Det vil gavne samfundet, skabe nye arbejdspladser og ikke mindst komme miljøet til gode, da hver kg. genanvendt plast sparer miljøet for 2.4 kg. CO2 udslip.

I vores virksomhed er vi mere end 50 mennesker som dagligt – og med stor passion – arbejder med at oparbejde plastaffald til en ny genanvendelig plastråvare i høj kvalitet. I Danmark har vi flere gode kolleger, som også i deres virksomheder arbejder med samme dagsorden som os – nemlig at være med til at øge genanvendelsesgraden af plast i Danmark markant. For at kunne det, kræver det en adfærds- og holdningsændring fra os alle, lige fra forbruger til producent, og alle derimellem.  Der skal være vilje og lyst til at være med til at ændre indsamlings- og behandlingsmetoder, samt nogle der kan og vil se de mange muligheder. Vi håber og har tiltro til, at den kommende nationale plasthandlingsplan fokuserer på plastens mange gode egenskaber og muligheder for at skabe vækst.

Gitte Buk Larsen, bestyrelsesformand i Aage Vestergaard Larsen A/S
Franz Cuculiza, administrerende direktør i Aage Vestergaard Larsen A/S