AAGE VESTERGAARD LARSEN A/S I MARIAGER VIL GERNE SKABE MERE VÆKST, FLERE ARBEJDSPLADSER OG EN ØGET CO2 REDUKTION!

Uagtet et godt resultat for 2019 vil Aage Vestergaard Larsens A/S i Mariager -som er Nordens førende virksomhed inden for genanvendelse af plast- ønske, at politikerne ville skabe bedre rammebetingelser og sende et tydeligt og klart signal om, at de ønsker at øge genanvendelsen af plast i Danmark. Sådanne bedre rammebetingelse og tilkendegivelse vil medføre større investeringlyst i plastgenanvendelsesbranchen, og det vil medføre øget vækst og mere beskæftigelse i den danske plastgenanvendelses industri.

Der vil potentielt også være en besparelse på mere end 100.000 tons CO2 jævnfør ”The New Plastics Economy” af McKinsey & Company og Innovationsfonden

Aage Vestergaard Larsen A/S har gennem de seneste par år udviklet forskelligt produktionsudstyr, som kan oparbejde det mere beskidte plast fra samfundet. Det vi i Danmark ellers har brændt eller sendt til udlandet. Det er derfra, de i Mariager forventer at vækstpotentialet skal indfries, og det er derfor, de efterlyser politisk handling og tydelighed. Der skal tages en beslutning om, hvorvidt der skal investeres i produktions linjer, der kan oparbejde det mere beskidte plast. Beslutningen er ikke taget endnu, men de indtil nu allerede afholdte udviklings omkostninger skal gøre virksomheden i stand til at træffe beslutningen, og det er derfor, de efterlyser politisk handling og tydelighed

AVLs ledelse, økonomidirektør Palle L Kristiansen, adm. direktør Franz Cuculiza og Forretningsudvikling & marketingchef Gitte Buk Larsen, ønsker bedre rammebetingelser og et klart signal fra politikerne, inden der skal investeres i nye produktionslinjer.