I MARIAGER ER DE PIONERER PÅ PLASTGENANVENDELSE

Artikel fra Randers Amtsavis den, 21. juni 2020
Af Jan Sisseck

Aage Vestergaard Larsen har længe før de fleste andre bearbejdet affaldsplast til råstoffer, som kan bruges til nye produkter. Senest har firmaet søgt patent på en ny vaske-sortere-tørremaskine, som på bæredygtig vis kan omdanne plast fra de danske husholdninger til kvalitetsråvare.

Mariager: I de senere år har der været stigende opmærksomhed på de ligeledes stigende mængder af plastaffald, og der har i den forbindelse også været talt meget om, at man burde genanvende langt mere, end tilfældet er i dag, af de bjerge af plastik, som hvert år smides ud.

Disse betragtninger kan man hos Aage Vestergaard Larsen A/S (AVL) ikke være mere enige i, men til forskel fra de fleste andre har man i mariagervirksomheden længe – i knap 50 år faktisk – ikke bare været opmærksomme på problemet, men i den grad også arbejdet for at gøre noget ved det.

Hvert år genererer alene vi danskere cirka 350.000 ton plastaffald, og kun omkring 50.000 ton genanvendes i dag.

– Kigger vi ti år tilbage i tiden, var det omtrent samme mængde, som fik nyt liv på den ene eller anden måde. Med andre ord er der sket forsvindende lidt på genanvendelsesområdet, selv om affaldsmængden faktisk er steget, siger Franz Cuculiza, der er administrerende direktør hos AVL.

Georg
Hos AVL, der er landets største plastgenanvendelses-virksomhed, håndterer man omkring en tredjedel af det plastaffald, som i dag får nyt liv i nye produkter. Samtidig har mariagervirksomheden netop søgt patent på en nyudviklet maskine, som ifølge Franz Cuculiza har potentiale til at fordoble den danske genanvendelse af plast.

Maskinen har fået navnet Georg og følger således en gammel tradition indført af virksomhedens nu afdøde grundlægger Aage Vestergaard Larsen.

– Min far gav alle sine maskiner navne. De små maskiner fik pigenavne, mens de store, monstrøse fik drengenavne. Vi har døbt den nye maskine Georg, fordi den er stor og lidt “Georg Gearløs”-agtig, forklarer grundlæggerens datter Gitte Buk Larsen, der i dag bestyrelsesformand i virksomheden samt forretningsudvikler og marketingchef.

Georg, der har været under udvikling siden 2013, kan både vaske, sortere og tørre affaldsplast fra husholdninger og det på en hidtil uset effektiv vis. Det betyder, at man i langt højere grad end tidligere vil kunne få en kvalitetsråvare ud af kødbakker, yoghurtbægre, plastposer og ketchupflasker.

Eksportpotentiale
Og her hører bæredygtigheden i den nye maskine ikke op. Den er nemlig også særdeles sparsommelig med det vand, den bruger til at rense de ofte fedtede og madrestbefængte enkeltdele i plastaffaldet fra de danske husholdninger. Sammenlignet med lignende anlæg ude i Europa bruger Georg op til 80 procent mindre vand.

AVL har besluttet at investere et to-cifret millionbeløb i en produktionslinje, hvori Georg bliver central, og som vil kunne omdanne plastaffald fra de danske husholdninger til en råvare, som ikke blot vil kunne bruges i produktionen af mange forskellige plastprodukter. Det vil også kunne genanvendes igen og igen.

– Georg er med andre ord en vigtig del af vores vækststrategi, og det er den på flere måder. For maskinen vil helt sikkert også være interessant for andre plastgenanvendelses-virksomheder både herhjemme og i udlandet, siger Franz Cuculiza.

Fremsynet stifter
Som det vist allerede er fremgået, var Aage Vestergaard Larsen en fremsynet mand, som tidligt kunne se både problemet i de stigende mængder plastaffald, men sandelig også mulighederne.

I 1972 købte han i Tyskland en maskine, som kunne omdanne affaldsplast til en brugbar råvare, og installerede den i et lokale på et nedlagt landbrug. Og det gik så godt, at pladsen hurtigt blev for trang, hvorfor han flyttede sin virksomhed til Mariager Havn, hvor medarbejderstaben i slutningen af 1970’erne var vokset til en halv snes mand.

I 1982 flyttede AVL til den nuværende adresse på Klostermarken syd for byen, hvor man råder over ikke mindre end 85.000 kvadratmeter, hvoraf cirka 20.000 er under tag. AVL beskæftiger i dag 60 mennesker, og der arbejdes i tre-holds-skift fra mandag til fredag.

Med andre ord er AVL i dag en moderne, højteknologisk virksomhed, som leverer råvarer i form af plastgranulat, pulver og flager til en lang række forskellige virksomheder. Og selv om der udelukkende er tale om plast, så er sortimentet – når man går i detaljen – mangfoldigt.

– Vi har cirka 2000 forskellige varenumre, siger Franz Cuculiza.

AVL (Aage Vestergaard Larsen), der netop har søgt patent på en banebrydende sorteringsmaskine til affaldsplast. Foto: Anne Myrup PedersenFokus på kvalitet
Gitte Buk Larsen supplerer med at virksomheden opererer med grundlæggende to forskellige forretningstyper.

– Det, vi kalder lønarbejde, samt almindeligt køb og salg. I første tilfælde får vi plast ind fra en virksomhed – typisk spildplast fra den pågældendes egen produktion. Det omdanner vi så til granulat, som virksomheden efterfølgende får retur til brug i sin produktion.

– På den måde er leverandøren og kunden ofte den samme, siger hun.

I andre tilfælde køber AVL grovsorteret plastaffald fra mange forskellige leverandører og omdanner det til råvarer til ligeledes vidt forskellige kunder. De mange varenumre dækker blandt andet over blandingsforholdet af forskellige plasttyper i de enkelte granulater.

– Uanset hvilket produkt, det drejer sig om, har vi imidlertid altid skarp fokus på, at kvaliteten er, som den skal være, siger Gitte Buk Larsen og fortæller videre, at AVL er leveringsdygtig i råstof  til alle produktionsformer indenfor plastindustrien.

Det vil sige til sprøjtestøbning, til ekstrudering, til rotation og til blæsestøbning.

Selv om AVL er landets største virksomhed af sin art, og selv om man her kan trække på længere erfaring end de fleste, når det gælder genanvendelse af plast, så får det ikke hverken Gitte Buk Larsen eller Franz Cuculiza til at mene, at så er den hellige grav velforvaret.

Udvikling
– Det er vores intention fortsat at være førende i Danmark, siger Franz Cuculiza.

Og vil man bevare sin førerposition, så fordrer det, at man hele tiden udvikler nye teknologier og arbejdsgange, hvilket AVLs fire mand store udviklingsafdeling da også er optaget af på fuld tid.

Netop nu er der gang i tre større og perspektivrige udviklingsprojekter. Det drejer sig udover den allerede omtalte “Georg”, som virksomheden nu har søgt patent på, om udviklingen af et 100 procent genbrugsfilament til brug i 3D-printere samt en metode til at rengøre og forarbejde affaldsplast til et råstof, som vil kunne leve op til de skrappe krav, der skal være opfyldt, hvis plasten skal bruges som emballage til fødevarer.

Og succesrige resultater af begge disse udviklingsprojekter er man ifølge Larsen og Cuculiza tæt på at kunne præsentere for offentligheden.

Skraldespande
På vores tur rundt på virksomheden passerer vi også bunker af kommunale skraldespande, som illustrerer, hvordan miljøpolitik hurtigt kan have positiv effekt på en virksomhed som Aage Vestergaard Larsen A/S.

– De er jo blevet kasseret, fordi vi allesammen skal til i endnu højere grad end i dag at sortere affald. Det kræver anderledes skraldespande med flere rum.  Og til produktion af disse er det jo nærliggende at genbruge plasten fra de gamle, siger Franz Cuculiza.