ENDNU ET 40-ÅRS JUBILÆUM HOS AAGE VESTERGAARD LARSEN

For tredje gang i år kan man fejre jubilæum hos Aage Vestergaard Larsen:

For 3. gang på et år ryger vores flag til tops for at fejre en 40- års jubilar på Aage Vestergaard Larsen A/S i Mariager.

Denne gang er det Erik Christensen – en højt respekteret kollega i vores ekstruderingsafdeling- vi fejrer.

Erik Christensen blev ansat på aftenholdet i vores ekstruderingsafdeling den 13. april 1981, og har været der lige siden. Erik har gennem alle årene øget sine kompetencer inden for genanvendt plast og har gennem alle 40 år formået at følge med tiden, som har bestået af en konstant udvikling mht. såvel produktionsteknikker som brug af forskellige IT-systemer.

Denne evne og vilje til at agere fleksibelt var også medvirkende til at Erik fik rollen som team-leder for aftenholdet. Og hans tekniske evner kombineret med hans blik for at ”få folkene med” bevirkede at Erik hurtigt fik bygget et stærkt team op omkring sig. Et team som i dag har mere end 100 års erfaring!

Teamlederjobbet har Erik for nyligt givet videre til en god kollega, da Erik gerne ville have lidt mere tid til hans fritidsjob, som består i at driv et landbrug på 300 tønder land med tilhørende kreaturer. Det skal dog nævnes, at Erik heldigvis stadig er en del af aftenholdet.

Selvom ikke alle medarbejdere er på fabrikken i dag bliver Erik ikke snydt for at blive fejret, med flag, morgenbrød, kage og smørrebrød til alle.

40-års jubilaren Erik Christensen og Produktions- og vedligeholdelseschef Jesper Stordal.