MUDP – genanvendelse af indsamlet plast fra husstande

”Udvikling af oparbejdningslinje til optimal genanvendelse af indsamlet plast fra husstande set i et cirkulært perspektiv”

En række danske virksomheder fra hele værdikæden undersøger gennem MUDP-projektet ”Udvikling af oparbejdningslinje til optimal genanvendelse af indsamlet plast fra husstande set i et cirkulært perspektiv”, om den danske husholdningsplast kan bruges til højkvalitetsprodukter.

Læs Franz Cuculuiza, adm. drirktør AVL, indlæg fra DAKOFAs konferencen.

Han talte om hvordan vi i øjeblikket, sammen med en række andre danske virksomheder undersøger gennem MUPD-projektet ”Udvikling af oparbejdningslinje til optimal genanvendelse af indsamlet plast fra husstande set i et cirkulært perspektiv” om den danske husholdningsplast kan bruges til højkvalitetsprodukter.