Genanvendelse af plast – En styrket dansk industri

Hvis danske virksomheder bliver endnu bedre til at genanvende plast, så forbedrer det industriens muligheder for vækst og jobskabelse.

Det var filosofien bag det to-årige projektet ”Genanvendelse af plast – en styrket dansk industri”. Projektet skulle bidrage til, at langt mere plast fra erhvervslivet bliver genanvendt, da det vil giver danske virksomheder en konkurrencemæssig fordel på den internationale bane.

HOVEDFORMÅL

Projektets hovedformål og aktiviteter var at skabe bedre rammer og muligheder for videndeling og erfaringsudveksling, når det kommer til genanvendelse af plast.

Aktiviteter, samlet i fire hovedaktiviteter:

  1. Opbygge ny viden
  2. Strategi for øget genanvendelse
  3. Læringsplatform og akademi
  4. Netværk i værdikæden

Der har været stor interesse for det to-årige projekt og især CIRKLA – Akademi for plastgenanvendelse har siden dets opstart i 2017 være en succes, med ventelister til flere af CIRKLA-kurserne – og mere end en fordobling af det forventede samlede deltagerantal – har CIRKLA – Akademi for plastgenanvendelse vist sig at være en stor succes og at behovet for viden om genanvendt plast er stor.

I alt har 246 repræsentanter fra 177 forskellige danske virksomheder deltaget i plastgenanvendelseskurserne.

Cirkla

FAKTA OM PROJEKTET:

  • Støttet af Industriens Fond

PARTNER I PROJEKTET:

  • Brancheorganisationen Plastindustrien
  • Genanvendelsesvirksomheden Aage Vestergaard Larsen A/S (AVL)
  • Aalborg Universitet og PlanMiljø

Et af projektets hovedformål var også at skabe bedre rammer og muligheder for videndeling og erfaringsudveksling, når det kommer til genanvendelse af plast. Det var derfor temaet på afslutningskonferencen ”Frihed til at vælge genanvendt plast”, den 7. oktober 2019 der blev afholdt i Tivoli Friheden, Aarhus.

Konferencen satte også et officielt punktum for det to-årige projekt ”Genanvendelse af plast – en styrket dansk industri”.

Efter projektet afslutning fortsætter Cirkla – Akademiet for plastgenanvendelse, som en del af Aage Vestergaard Larsen A/S og de to netværk ”Netværk for genanvendelse af plast”, som primært beskæftiger sig med genanvendelse af plast fra erhvervet og ”Netværk for cirkulær plastemballage” fortsætter hos Plastindustrien.

Cirkla partnere