CO2 beregning ved forbrug af genanvendt plast

I AVL har vi de seneste år afrapporteret vores eget årlige klimaregnskab, som dækker både scope 1, 2 og 3.

Opdeling af en virksomheds klimaregnskab

Scope 1: Direkte udledninger fra driftsaktiviteter, ejet og/eller kontrolleret af virksomhedenScope 1 og 2 stammer fra CO2-udledninger fra brændstof- og energiforbrug. Scope 3 indeholder CO2-udledninger der sker ude i vores værdikæde fra alle de råvarer, hjælpestoffer og maskiner, som vi køber.

Scope 2: Indirekte udledninger fra forsynet energi som virksomheden køber og forbruger

Scope 3: Andre direkte udledninger som resultat af virksomhedens driftsaktiviteter – men som ikke er ejet eller kontrolleret af virksomheden

Scope 1 og 2 stammer fra CO2-udledninger fra brændstof- og energiforbrug til vores egen produktion. Mens Scope 3 indeholder CO2-udledninger der sker ude i vores værdikæde fra alle de råvarer, hjælpestoffer og maskiner, som vi køber.

Nyt værktøj til beregning af dit klimaaftryk

Vi har gennem et større projekt sammen med konsulenthuset Viegand Maagøe fået udviklet et værktøj, der gør, at vi nu kan beregne CO2-aftrykket af næsten alle granulater, vi sælger. Værktøjet er en vugge-til-port beregningsmodel, hvor vi inkluderer alle udledninger fra råvare og frem til vores kunders port, herunder energiforbrug, tilsætningsstoffer, forsortering og transportudledninger.

Fra vugge til din port, en beregningsmodel vi beregner dit co2 aftryk på plast granulat du køber hos Aage Vestergaard Larsen

CO2 aftrykket på genanvendt plast er markant mindre end på virgin plast

Udover at kunne dokumentere CO2-aftrykket af vores plastgranulater, kan vi også lave beregninger, som sammenligner CO2-aftrykket fra AVLs produkter med jomfruelig plast*.

Vi har af Viegand Maagøe blandt andet fået lavet en omfattende livscyklusvurdering (LCA) på det husstandssorterede plast (PP og PE). Den viser, at CO2-aftrykket er henholdsvis 0,23 og 0,26 kg CO2eq per kilo solgt granulat. Til sammenligning vil gennemsnitlig nyvare PP udlede 3,52 kg og PE 3,11 kg CO2eq.*

*Kilde på nyvare PE og PP: EcoInvent v3.10 cutoff IPCC 2021 GWP100

Hvis du har spørgsmål til ovennævnte, så skriv eller ring til vores administrerende direktør Franz Cuculiza på fc@avl.dk eller +45 40969469.