Indkøb af sorteret plastspild og affald

Vi opkøber næsten alt sorteret plast – spild/affald/afskær og restprodukter fra plastvirksomheder både den plastforarbejdende og plastforbrugende industri såvel som bygge- og anlægsbranchen, detail handlen, genbrugspladser og forsyningsvirksomheder og affaldsselskaber og sorteringsanlæg.

Det vil sige emnerne er lige fra rene fejlproducerede og afskær til lettere snavset husholdningsaffaldsplast.

Tidligere blev meget plast smidt væk, brændt eller eksporteret ud af landet som affald – ved at sende plasten til genanvendelse opnås en økonomisk besparelse, intet ressourcespild, et reduceret CO2 udslip af ikke ubetydelig størrelse – det er cirkulær økonomi i praksis – helt simpelt.

De plasttyper vi ofte vil købe, kan du se her