Hvad køber vi

Afskær og rest- og fejlproducerede emner i plast

Vi opkøber næsten alt sorteret afskær og restprodukter i de mest almindelige plasttyper (PE-HD, PE-LD, PPC, PPH, PS, ABS, PC og PA). Det kan være afskær fra den plastforarbejdende industri og restprodukter i plast fra industri og detailhandel, som af en eller anden grund er fejlproducerede, kasserede, eller af andre årsager ikke er brugbare.

Plastaffald fra fx bygge- og anlægsbranchen samt genbrugspladser

Vi opkøber gerne sorteret plastspild/affald fra fx bygge-og anlægsbranchen, genbrugspladser og forsyningsvirksomheder. Det er typisk lettere snavset plast, som sorteres på pladsen i forskellige plasttyper, hvorefter vi opkøber det til videre oparbejdning til en plastråvare baseret på genanvendt plast.

Opkøb af plastspild

Typisk laves der en aftale om, at vi opkøber den pågældende virksomheds plastspild. Der aftales, hvilke plasttyper aftalen omhandler, og hvordan aftalen logistikmæssigt håndteres. Efterfølgende oparbejder vi plasten til en ny plastråvare baseret på genanvendt plast.

Opkøb fra sorteringsanlæg

Vi lægger os op ad den Europæiske norm som bruges rundt om i Europa som siger at sorteret post-consumer plast fra husholdninger skal have en renhed på 90/10, med dette forstås at materialet skal indeholde 90% af den polymer som der er udsorteret i.

Har du spørgsmål eller henvendelser, er du velkommen til at kontakte os.