Logistiske løsninger

En effektiv og værdiskabende praktisk tilgang med hensyntagen til mindst miljømæssigt aftryk er nøgleord for Aage Vestergaard Larsens logistik løsninger.

Med en bred vifte af transport og opsamlings muligheder dækkes større og mindre behov. På transportsiden samarbejder AVL med godkendte transportører, som kan løfte de opgaver der stilles.

Der er også flere muligheder for opsamling og opbevaring.

Kontakt os gerne for at få vurderet dine behov og ønsker til logistik i forhold til at benytte en seriøs partner i genanvendelses øjemed.