Bæredygtighed

BÆREDYGTIGHED ER ET UDTRYK FOR EN TEKNOLOGIS ELLER EN KULTURS SLID PÅ NATURGRUNDLAGET

Bæredygtighed er også en økonomisk, social, etisk og økologisk synsvinkel, der er ret kontroversiel. Ifølge den er det hensigten at strukturere civilisation og menneskelig aktivitet på en måde, så man på den ene side kan efterkomme samfundets og borgernes behov og udfoldelsestrang i nutiden, mens man på den anden side bevarer biodiversitet og de naturlige økosystemer.

Hele ideen om bæredygtighed er baseret på at reducere klimapåvirkningerne og sikre en mere effektiv ressourceudnyttelse. Planlægning og handling skal have som mål at fastholde disse idealer ind i al fremtid. Bæredygtighed berører derfor alle niveauer fra det lokale kvarter til kloden i sin helhed.

Udtrykt på en mere enkel måde vil bæredygtighed skabe de bedst mulige betingelser for mennesker og miljø både nu og i den fjerne fremtid. Med ordene fra Brundtlandrapporten fra 1987 er bæredygtighed det, som “skaffer menneskene og miljøet det bedste uden at skade fremtidige generationers mulighed for at dække deres behov”

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på tlf.:  +45 98 54 16 55.

Bæredygtighed