Danmark et grønt forgangsland for plastemballage

Danskerne producerer hvert år 216.000 tons plastemballageaffald. Forum for cirkulær plastemballage vil sikre, at affaldet bliver til nye produkter og gøre Danmark til et grønt foregangsland på emballage-fronten.

Plastindustrien har taget initiativ til forummet, hvor både emballagevirksomheder, råvareproducenter, designere, supermarkeder, NGO’er, vidensinstitutioner, recyclere, politikere og flere andre har medvirket.

Aage Vestergaard Larsen A/S har både været med i Forum for Cirkulær Plastemballage, beslutningstagergruppen og arbejdsgruppen.

Her kan du downloade forummets anbefalinger og handlinger og designmanual til emballager:

Forum for cirkulær plastemballage – anbefalinger og handlinger (DK)
Designmanual til emballager (DK)
Forum for Circular Plastic Packaging – recommendations and action (UK)
Design Manual – Reuse and recycling of plastic packaging for private use (UK)