ISO certificering

ISO 9001 – KVALITETSLEDELSE

Kvalitetsledelse er grundlæggende et spørgsmål om løbende at forbedre kvaliteten af sin virksomheds produkter og ydelser. Hvor man tidligere traditionelt forbandt kvalitetsledelse med produktionsvirksomheder, anvendes det i dag inden for alle slags organisationer, offentlige som private – produktion som servicefag.

ISO 9001 (PDF)

ISO 14001 – MILJØLEDELSE

Miljøledelse handler om at sætte sit miljøarbejde i system. Miljøledelse er en fortløbende proces, som bl.a. indebærer, at virksomheden:

  • Kortlægger sine miljøforhold
  • Formulerer en miljøpolitik
  • Fastsætter et ambitionsniveau i form af miljømål
  • Udarbejder handlingsplaner for, hvordan målene skal nås
  • Evaluerer miljøarbejdet og om nødvendigt foretager justeringer af mål og handlingsplaner

ISO 14001 (PDF)

VORES POLITIKKER

Vores politikker kan rekvireres ved at sende en mail til vores ledelsessystemansvarlig Karina Bested Rasmussen på kr@avl.dk