Operation Clean Sweep

HVAD ER OPERATION CLEAN SWEEP?

Operation Clean Sweep er et internationalt initiativ, der er udviklet af de amerikanske brancheforeninger, The Society of the Plastics Industry og The American Chemistry Council. Operation Clean Sweep har til formål at bekæmpe spild af plastgranulat fra produktionsvirksomheder til miljøet, og at industrien tager ansvar. Flere hundrede plastvirksomheder rundt om i verden er allerede Operation Clean Sweep-partnere.

Når en virksomhed tilmelder sig Operation Clean Sweep, forpligter den sig til at indrette virksomheden på en måde, så spild af granulater undgås samt at uddanne personalet til altid at forebygge, opsamle, rengøre og bortskaffe spildt plast. En tilmelding til Operation Clean Sweep forpligter også virksomheden til at auditere sin egen præstation regelmæssigt samt at opfordre samarbejdspartnere til også at arbejde mod nul spild af plastgranulat.

INTET PLAST SKAL ENDE I MILJØET

Operation Clean Sweep fungerer i praksis gennem lavpraktiske men vigtige koncepter som at have riste i afløbet, der sikrer, at plastgranulat ikke kan komme igennem og at have støvsugere/koste alle steder i produktionen, hvor spild kan forekomme. En vigtig grundsten i implementeringen er også uddannelse af personalet og at fremme en ansvarsfølelse blandt alle medarbejdere, så det er en fælles opgave i virksomheden at sikre, at intet plast fra produktionen ender i miljøet.

Aage Vestergaard Larsen tiltrådte som partner i 2016 og her i Danmark kan bl.a nævnes LOGSTOR og LEGO koncernen.

Mål: Intet spild af granulat
Mål: Intet spild af granulat