Mission, vision og værdier

MISSION

Vi tilbyder en bæredygtig konkurrencefordel baseret på genanvendt plast

  • stiller vores innovative knowhow omkring genanvendelsen af plast til rådighed for  vores samarbejdspartner.
  • leverer produkter med en høj ensartet kvalitet med tilhørende dokumentation.
  • tilbyder produkter som er et konkurrencedygtigt alternativ til nyvarer på såvel kvalitet  som pris

VISION

Som branchens førende samarbejdspartner, skaber vi langsigtede værdier for vores interessenter.

  • vi gør genanvendelse muligt mere end en gang
  • vi bibeholder og udvikler meget kompetente og erfarne medarbejdere
  • vi udvikler bæredygtige løsninger i en cirkulær økonomi sammen med vores  interessenter for at sikre at affald bliver til en værdifuld ressource og dermed en  reduktion af det globale CO2-udslip

VÆRDIER

  • Vi taler med respekt til og om hinanden
  • Vi leverer et professionelt stykke arbejde hver dag
  • Vi holder, hvad vi lover – internt som eksternt