Genanvendt plast skal måles på kvalitet ikke volumen

Vi trænger til en kulturændring inden for plastgenanvendelse, mener administrerende direktør. Der har været en tendens til at fokusere for meget på mængden af den genanvendte plast og ikke kvaliteten af plasten. Det mener Franz Cuculiza, der er administrerende direktør i Aage Vestergaard Larsen A/S, der er nordens største virksomhed inden for genanvendelse af plast.
– Plasten skal være af så høj kvalitet , at den kan genanvendes igen og igen og blive inde for den cirkulære økonomi. På den måde er der også et økonomisk incitament for virksomhederne til at købe i høj kvalitet genanvendt plast fremfor nyproduceret, siger han.

I dag kan virksomhederne spare omkring 20 procent ved at købe genanvendt plast frem for nyt. Derfor skal den genanvendte plast også være af en kvalitet, der kan konkurrere med nyvarer, før at det giver mening, mener direktøren.

Kulturændring

Holdningsændringen fra volumen til kvalitet kræver en ændring i vores plastkultur i Danmark, mener Franz Cuculiza. I dag bliver langt det meste plast sendt eksporteret eller brændt af til varmeenergi, men det bør der laves om på, mener han.
– For 30-40 år siden var det smart at brænde affaldet af, fordi vi på den måde undgik at deponere det, og samtidig kunne vi udvinde varme fra det. Nu befinder vi os i en verden, hvor ressourcerne er knappe, og hvor vi skal bevare vores ressourcer i en cirkulær økonomi, så længe vi kan. Det kræver, at vi ser på de økonomiske incitamenter for henholdsvis bevare plasten i systemet eller brænde den af, siger Franz Cuculiza.

Pluk de lavt hængende frugter

Der er især potentiale i plastaffald der kommer fra industrien fx bygge- og anlægsbranchen- hvor der årligt bruges mere end 100.000 t- fordi der ofte tale om ensartede ”rene” fraktioner, der ikke skal gennemgå ret meget sortering eller rensning, før de kan sendes til genanvendelse. På den måde kan plastspildet relativt nemt og hurtigt sendes tilbage inde i den genanvendelige cirkel og blive en ressource igen og igen.

Til sammenligning er plastaffaldet fra husholdninger- modsat det private plastspild som afleveres på genbrugspladserne- tit mere broget sammensat og indeholder madrester, der både stiller krav til sortering og rensning af affaldet. Det betyder, at den type affald har en længere håndteringstid og bliver derfor en både dyre og mere tidskrævende affære.
– Vi skal plukke de lavt hængende frugter først. Det kan vi fx gøre ved at gøre det mere attraktivt for industrien at genanvende deres plast, så vi kan sikre den del af det gode affald. Det kan vi gøre med lethed allerede nu, og få en kæmpe effekt ud af, siger han.

Læs den oprindelige artikel her.Administrerende direktør i Aage Vestergaard Larsen, Franz Cuculiza