Ministerbesøg hos Aage Vestergaard Larsen

Temaet var cirkulær økonomi samt udfordringerne ved genanvendelsen i Danmark. Mandag eftermiddag besøgte miljøminister Esben Lunde Larsen genavendelsesvirksomheden Aage Vestergaard Larsen A/S i Mariager. Med sig havde han borgmester i Mariagerfjord Kommune Mogens Jespersen og formand for Venstre i Mariagerfjord Pernille Roth. Temaet for besøget var cirkulær økonomi, og hvordan man kan øge graden af genanvendelsen af plastaffald i Danmark.

Administrerende direktør i Aage Vestergaard Larsen, Franz Cuculiza, og marketing- og forretningsudviklingschef, Gitte Buk Larsen, indledte besøget med et oplæg om virksomheden. Her talte de om deres udfordring ved at skaffe tilstrækkelig plast til genanvendelse, og at der ligger et stort uudnyttet potentiale i Danmark, som de gerne vil have politisk hjælp til at få fat på. Dernæst holdt Miljøministeren et oplæg om regeringens ambitioner om at gå mere ind i genanvendelsesområdet. Dagen sluttede med en rundvisning på virksomheden. Aage Vestergaard Larsen omdanner årligt 15.000 ton plastaffald til nye produkter. Til sammenligning genereres der 300.000 ton plastaffald i Danmark. Aage Vestergaard Larsen er grundlagt af Gitte Buk Larsens far i 1972. Hun ejer i dag virksomheden med sin bror og mor.

Ministerbesøg

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, borgmester Mogens Jespersen og administrerende direktør i AVL Franz Cuculiza og Marketing chef og Forretningsudvikler Gitte Buk Larsen