NORDJYSK PLASTAFFALD BLIVER TIL NYE AFFALDSSÆKKE

Vi sorterer affald som aldrig før og det giver god mening at sortere affald fra private husstand, for det består af mange forskellige materialer og når det bliver sorteret rigtigt, kan det bruges igen og igen til nye produkter.

Et netop afsluttet projekt, støtte af Miljøstyrelsens innovationspulje, kaldt MUDP – Flexisort, har vist at det godt kan lade sig gøre, at centralsortere fraktioner fra private husstande, med så tilfredsstillende resultat at det kan genanvendes.

De nordjyske kommuner startede tilbage i 2016 et indsamlingsprojekt af alt plastaffald, både hårdt og bløde (folie) fra husholdninger, med baggrund i regeringens ressourceplan at etablere en ny indsamlingsordning for plast og metal fra husholdninger. Kommunerne har derfor med bistand fra Miljøstyrelsen fået etableret et lokalt sorteringsanlæg hos I/S Reno-Nord, for derigennem at sikre en bedre sortering og samtidig sikre sammenhængen mellem indsamling, transport, sortering og afsætning til et Nordjysk plastoparbejdningsanlæg.

Målet med projektet har været at øge mængden og kvaliteten af den husstand sorterede plast til genanvendelse og at udvikle metoder til optimal drift af sorteringsanlægget, at finde muligheder for lokal oparbejdning af indsamlet plastfolie til regenerat og at der oparbejdes metoder til håndtering af blandede hårde plastmaterialer fra genbrugspladser med så høje en plastrenhed og veddefinerede egenskaber, at der kan oparbejdes en højkvalitetsregenerat.

Affaldssækkene er fremstillet af 20% blød affaldsplast

Det er sket gennem udvikling og test af nye teknologier og processer for håndtering af plast indsamlet fra borgere i Nordjylland. Herved opnås en højere grad af genanvendelse og en langt bedre materialekvalitet, som vil blive udnyttet til fremme af cirkulær økonomi ved at foretage lokal oparbejdning af materialerne hos Aage Vestergaard Larsen A/S. I/S Reno-Nords bestyrelse har besluttet at investere ca. 25 mio. kr. i sorteringsanlægget, forudsat at et antal kommuner, svarende til minimum 75 % af indbyggerne i I/S Reno-Nords kommuner, forpligtiger sig til at levere affald til anlægget. Der forventes tilsagn fra tilstrækkeligt mange kommuner inden sommeren 2015 – herunder Aalborg Kommune – og I/S Reno-Nord forventer dermed at kunne igangsætte anlægsbyggeriet, så anlægget står klar til sommeren 2016.

Der lægges desuden op til samarbejde med de øvrige nordjyske kommuner og affaldsselskaber, der ikke indgår i I/S Reno-Nords ejerkreds. Plastvirksomheden Aage Vestergaard Larsen A/S forventes at opnå en større mængde materialer, som kan oparbejdes til højværdiplastgranulat – og dermed også mulighed for at kunne producere større mængder til salg på verdensmarkedet. Reifenhäuser A/S får mulighed for at øge deres salg af agglomereringsudstyr, og 24a Automation ApS kan udnytte projektet til at udvikle og sælge robotteknologi i ind- og udland. Teknologisk Institut får øgede erfaringer inden for udvikling og etablering af centrale, regionale sorteringsanlæg og forventes at kunne udvide forretningsområdet inden for rådgivning.

Central sortering af en kildeopdelt genanvendelig fraktion fra private husstande har eksisteret i mange år i udlandet og er nu i stigende grad under etablering i Danmark, hvor man især i Jylland har etableret forskellige indsamlingsordninger. De indsamlede blandede materialer (fx plast- og metal emballage) sorteres på centrale sorteringsanlæg med forskellig grad af indbygget automatisk sorteringsteknologi. I projektet arbejdes med udvikling af metoder, der kan implementeres i forbindelse med et nyt sorteringsanlæg, som er under opbygning ved I/S Reno-Nord. Anlægget skal håndtere kildeopdelt, husstandsindsamlet hård plast, plastfolie og metaller samt hård plast indsamlet via genbrugspladser. Der fokuseres på udvikling af en teknologi til forbedret sortering af plast, så der opnås en plastkvalitet, der er tilstrækkelig høj til, at plasten kan oparbejdes lokalt.

Projektet støttes af Miljøteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram, MUDP, Miljøstyrelsen.

Affald indsamlet i forbindelse med det netop afsluttede MUDP projekt.Mål

  • At udvikle metoder til optimal drift af I/S Reno-Nords kommende anlæg ud fra en grundig affaldskarakterisering af materialer indsamlet i I/S Reno-Nords og AVV I/S’ områder samt karakterisering af producerede materialer fra I/S Reno-Nords anlæg.
  • At udvikle metoder til maskinel frasortering af indsamlet plastfolie, herunder med brug af robotteknologi. Metoderne udvikles i samarbejde mellem 24a Automation ApS og Teknologisk Institut.
  • At undersøge mulighederne for lokal oparbejdning af indsamlet LDPE-plastfolie til regenerat med brug af speciel oparbejdningsteknologi fra Reifenhäuser A/S.
  • At udvikle en metode til oparbejdning af blandede hårde plastmaterialer fra genbrugspladser. Med brug af robotteknologi og optimal behandling ved det kommende anlæg ved I/S Reno-Nord skal der opnås materialer med så høj en polymerrenhed og veldefinerede procesegenskaber, at de kan oparbejdes til højkvalitetsregenerat ved Aage Vestergaard Larsen A/S.

Deltagere