NU SKAL DER SORTERES I FLERE FRAKTIONER I ET FREMTIDIGT MERE ENSARTET DANSK AFFALD

Ovenpå gårsdagens debat efter regeringens udmelding omkring fremtidig affaldssortering, og vores eftermiddagsbesøg af TV 2, føler vi anledning til følgende kommentarer:

Både private forbrugere og virksomheder skal fremover sortere deres affald i ti fraktioner, hvis det står til regeringen. Det var meldingen i går fra miljøminister Lea Wermelin, som også var citeret for følgende i gårsdagens udgave af Jyllandsposten: ” Vi har hørt alt for mange historier om, at plast er eksporteret til udlandet og er endt med at forurene både natur og menneskers sundhed i lande som fx Malaysia og Indonesien. Det er helt essentielt, at vi rydder op efter os selv her i Europa og ikke eksporterer affald uden for EU´s grænser ”. Iflg. Lea Wermelin bliver en del af det danske affald eksporteret til Tyskland, fordi man her har særlige forarbejdningsanlæg til at genanvende plasten, og hun håber også, vi kan etablere sådanne anlæg i Danmark!

Vi er helt enige med vores miljøminister. Som en plastgenanvendelsesvirksomhed i Danmark kan vi kunne bakke om en mere ensartet affaldssortering i Danmark, fordi en bedre affaldssortering giver en bedre kvalitet i affaldet, og dermed en højere værdi i det endelige produkt baseret på genanvendt materiale.

At Tyskland har særlige forarbejdningsanlæg til plasten er rigtig- de har jo mange års erfaring med det- men det er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at vi skal gå i deres fodspor, fordi så kommer vi aldrig foran!. Vi har set Portugal (som normalt modtager store mængder affald fra europæiske lande) i denne uge melde et stop ud for at modtage mere affald. Ifølge en artikel fra Reuters opkræver Portugal 11 €/ton for at behandle udenlandsk affald, hvor det europæiske gennemsnit er på 80€/ton- noget tyder på at det ikke kun er i Malaysia og Indonesien, at vi skal kontrollere arbejdsmiljø og underbetalte arbejdere!

Efter vores mening bør vi fokusere på den rigtige løsning, som vi anser for at være en oparbejdning af det danske affald i Danmark, og vel at mærke en oparbejdning som fokuserer på høj kvalitet. Det vil ikke kun være til gavn for miljøet / vores CO2 udslip, men også skabe arbejdspladser, mere eksport og samlet set en konkurrencedygtig dansk industri.

Nu skal der sorteres i flere fraktioner i et fremtidigt mere ensartet dansk affald.1.000 vis af lastbiler på landevejene, der fragter affald rundt i EU, kan ikke være godt for miljøet, ej heller for økonomien!

Vi har allerede flere sorteringsanlæg til pap, metal, glas og plast i Danmark, og flere kommer forhåbentlig til. De kan godt sortere fraktionerne ud i en rimelig kvalitet, så nu skal de fraktioner bare oparbejdes i Danmark og med værdiskabelse for øje – ikke eksporteres som 2. klasse affald, og dermed fratage DK for en økonomisk vækstmulighed

Hvis vi får de rigtige klare politiske signaler om en vilje og lyst til at oparbejde fx vores eget plastaffald i Danmark, så er vi også genanvendelsesvirksomheder i DK, som har den teknologiske løsning og produktionslinjer klar til produktion i Danmark.

Kære politikere, vi er klar- er I også det?