NYT PROJEKT VIL STYRKE GENANVENDELSEN AF HUSSTANDSINDSAMLET PLASTAFFALD

Som partner i et nyt spændende MUDP-projekt -om at styrke genanvendelsen af husstandsindsamlet plastaffald- er vi nu klar til at forfine vores produktudvikling mhp. at få endnu mere værdi ud af oparbejdelsen af husstandssorteret plast. Det er vores nye produktionsanlæg- Pippi- til husstandssorteret plast, som har givet os muligheden for dette næste skridt!

Maria Dahl er vores projektleder i dette projekt sammen med Teknologisk Institut, SchelaPlast A/S og Nopa Nordic A/S, som vi glæder os meget til at arbejde sammen med.

Læs mere om projektet i pressemeddelelsen fra Teknologisk Institut her

Kun en mindre del – ca. 21% – ender som oparbejdet plast til genanvendelse.